Vad innebär en sund och bra arbetsmiljö?

Upplever du som många andra i dagens arbetsliv, stress på jobbet och att du har svårt att hinna med vardagens olika bestyr för det finns inte tillräckligt med timmar på dygnet? 

Vi lever i ett mer stressat samhälle och på många arbetsplatser är stressen och belastningen hög av olika anledningar. Hur kan vi minska stressen och skapa en god arbetsmiljö tillsammans med både chefer och kollegor? 

Arbetsmiljö är allt som påverkar hur vi har det på jobbet, lokaler, kommunikation mellan chefer och kollegor, digitala system och hur arbetet är organiserat. Arbetsplatsens arbetsmiljö kan delas in i tre olika områden. 

Den fysiska arbetsmiljön handlar om lokaler, god ventilation, bra belysning vid din arbetsplats, ljud, hjälpmedel på arbetsplatsen etc. 

Vår digitala arbetsmiljö handlar om det arbetet som utförs i olika system som datorer, IT-program, uppkoppling, tillgänglighet utanför arbetstid. 

Den sociala och organisatoriska arbetsmiljön (OSA) handlar om hur vårt arbete styrs, kommuniceras, ordnas och hur olika beslut fattas i verksamheten. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling beskriver arbetsgivarens ansvar för en bra och sund arbetsmiljö. Den sociala delen belyser hur vi samspelar och pratar med varandra på jobbet. E-post, sms, chatt och liknande forum tillhör också den sociala arbetsmiljön. 

En sund och bra arbetsmiljö innefattar allt som påverkar hur vi trivs på jobbet, exempelvis trivsamma kontorslokaler, hur alla medarbetare behandlar varandra men även om hur våra arbetsuppgifter ser ut. Det finns självklart fler faktorer som påverkar vår arbetsmiljö och det är arbetsgivaren som är ytterst ansvarig för arbetsmiljön även om jag tycker att det är allas ansvar att bidra till en sund och bra arbetsmiljö. 

Varje arbetsplats ska enligt arbetsmiljölagen bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete och detta ska vara en naturlig del av verksamheten. Om företaget av någon anledning inte har tid eller resurser för detta kan man anlita externa aktörer för att hjälpa till med arbetsmiljöarbetet och detta kan vara konsulter eller företagshälsovård som hyrs in på företaget under en kortare eller längre tidsperiod. 

Anlita en extern konsult

Ett sätt är att anlita en extern miljökonsult som hyrs in för att ta fram rutiner och handlingsplaner inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö. Tjänsterna för miljö kan skräddarsys efter varje företags specifika behov och interna resurser. Målsättningen med att hyra in en konsult är att förbättra företagets arbetsmiljö för både chefer och anställda. Om man inte själv har kompetensen inom företaget eller helt enkelt inte hinner med det viktiga arbetsmiljöarbetet är det smart att ta in en extern konsult. Som företag kan man få hjälp med att utbilda chefer eller medarbetare och även få hjälp att skapa viktiga rutiner inom arbetsmiljöområdet. Det primära syftet är att hitta det mest effektiva arbetssättet för att driva arbetet framåt och hitta de verktyg som behövs för att företaget behöver för att fortsätta arbetet på egen hand. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *