ADHD – Diagnos & behandling

Om du misstänker att du eller ditt barn har ADHD går det att söka professionell hjälp. En korrekt diagnos är avgörande för att få den mest effektiva behandlingen.

En omfattande ADHD-bedömning omfattar vanligtvis följande:

– En klinisk intervju med individen och/eller dennes föräldrar eller vårdgivare

– En genomgång av medicinsk historia och eventuella tidigare psykologiska utvärderingar

– Observationer av individens beteende

– Ett eller flera standardiserade frågeformulär eller skattningsskalor som fyllts i av individen och/eller dennes föräldrar eller vårdgivare

– En kognitiv bedömning, som kan omfatta tester av intelligens, minne och uppmärksamhet

När all denna information har samlats in kan en kvalificerad psykolog ställa en ADHD-diagnos. Det görs vanligtvis genom att jämföra individens symtom och beteenden med dem som anges i Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM).

Det finns tre typer av ADHD: övervägande ouppmärksam, övervägande hyperaktiv-impulsiv och kombinerad typ. Diagnosen ADHD-typ baseras på vilken uppsättning symtom som är mest framträdande.

ADHD-behandling

En ADHD-behandling omfattar vanligtvis en kombination av medicinering och beteendeterapi. Medicinering kan vara mycket effektiv för att minska symtomen, men det är viktigt att samarbeta med en psykiater eller annan läkare för att hitta rätt medicinering och dosering. Beteendeterapi kan också vara till hjälp för att lära personer med ADHD färdigheter för att hantera sina symtom och förbättra sin funktion.

Om du tror att du eller ditt barn kan ha ADHD kan du tala med din läkare eller en psykolog om att få en omfattande bedömning. Med rätt diagnos och behandling kan de flesta personer med ADHD leva ett framgångsrikt och produktivt liv.

Den här informationen har samlats in från följande källor:

– American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Publishing.

– Nationella institutet för psykisk hälsa. (n.d.). Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Hämtad från https://www.nimh.nih.gov/health/topics/attention-deficit-hyperactivity-disorder-adhd/index.shtml

– USA:s hälsovårdsdepartement (utan datum). Attention deficit hyperactivity disorder: A parent’s guide. Hämtad från https://www.hhs.gov/sites/default/files/ocr/parentsguide.pdf?language=en

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *